Maja Miodragović magistrirala na Elektrotehničkom fakultetu!

Atletičarka Partizana pored vrhunskih sportskih niže i akademske uspehe. Sa najvišom ocenom odbranila je master rad na temu “Razvoj i realizacija softvera za kontrolu i praćenje atletskih treninga”.

Maja je odabrala razvoj web aplikacije koja predstavlja sistem koji bi olakšao kompleksnu dinamiku praćenja treninga i namenjena je administratorima sistema i trenerima za sveobuhvatno praćenje napretka sportista u oblasti atletike. 

Glavne funkcionalnosti obuhvataju praćenje prisustva, zakazivanje treninga, praćenje napredka kroz uporedjivanje rezultata sa treninga i takmicenja kao i online plaćanje članarina. Na ovaj način napravljen je potpun sistem koji će omogućiti trenerima i deci da se fokusiraju na ono što vole – treniranje, umesto da gube dragoceno vreme na administraciju.

“Nastanak same ideje za ovaj projekat ima duboke korene u mom ličnom iskustvu i putovanju kroz atletiku. Gotovo tačno pre deset godina, moj otac me je prvi put odveo na atletski trening. Sećam se tog trenutka kao da je bilo juče. Tada sam prvi put zakoračila na atletski teren, a taj trenutak je postavio osnovu za sve što će uslediti”, istakla je Maja.

Desetogodišnje iskustvo u atletici, kao i saradnja sa njenim trenerom Sanjom nesumljivo su doprineli stvaranju ideje za praćenje napretka svakog deteta, organizaciji treninga na različitim lokacijama i u različitim terminima, kao i administracija sistema naplate treninga.

Zajedničkim snagama Sanja i Maja osvojile su bronzaju medalju u sedmoboju na ovogodišem Prvenstvu Srbije, što potvrđuje i njenu atletsku svestranost.

Čestitamo Maji za čistu desetku i želimo joj još puno sportskih i akademskih uspeha!

Pratite nas na drustvenim mrežama: