Jednoglasno izabrano novo rukovodsto AK Partizan na period od četiri godine!

Atletski klub Partizan 26. marta 2024. godine održao je redovnu, izbornu Skupštinu atletskog kluba.

Za naredni mandatni period od četiri godine za predsednika izabran je Aleksandar Pribišić, a za generalnog sekeretara  Milan Pavlović. 

Za rukovodioca atletskih škola, mladjih i starijih pionira izabran je Petar Gligić. 

Sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.

Pratite nas na drustvenim mrežama: