Izborna Skupština AK Partizan

Obaveštenje, UO AK Partizan je na sednici održanoj dana 18.03.2024. doneo odluku o zakazivanju redovne sednice Skupštine AK Partizan. Molimo Vas da kandidature za predsednika sa kratkom biografijom, planom rada za mandatni period 2024 – 2028 koji uključuje i predlog kandidata za organe AK Partizan koji će takođe biti birani na izbornoj sednici, potpisanu od najmanje 3 člana Skupštine, dostavite na mejl adresu office.akpartizan@gmail.com najkasnije do petka u 12h. Srdačan pozdrav ___________ Predsednik UO AK Partizan

Pratite nas na drustvenim mrežama: