STIŽE NAM NOVOGODIŠNJI MITING MALIH ŠAMPIONA

RASPIS ZA TAKMIČENJE:

NOVOGODIŠNJI MITING MALIH ŠAMPIONA

Organizator: Atletski klub „Partizan 1945“
Mesto: Atletska dvorana, Bulevar Oslobođenja bb. 11000 Beograd
Datum: Subota 17. decembar 2016. godine
Vreme: 09:30 časova
Pravo učešća: Atletske škole A (2006./2005.); B (2008./2007.); C (2009. i mlađi)Mlađi pioniri-ke 2003./2004. godište

Stariji pioniri-ke 2001./2002. godište

Mlađi junior-ke 2000./1999. godište

Rok za prijavu: Prijavu poslati do četvrtka 15.12.2016. do 24:00 časova na e-mail: office.akpartizan@gmail.com
U prijavi navesti: Ime i prezime takmičara, godište, klub i disciplinu u kojoj nastupa.
Discipline: Atletske škole takmiče se u troboju koga čine:

  1. 50m
  2. skok u dalj iz zone odskoka
  3. i  200m

 

Mlađi pioniri-ke 2003/2004 godište:Stariji pioniri-ke 2001/2002 godište:

Mlađi junior-ke 2000/1999 godište:

  1. 60m
  2. Skok u dalj
  3. Skok u vis
  4. 600m
Startnina:   Za višeboj iznosi 400 din, a za pojedinačne discipline 250 din po takmičaru i plaća se na licu mesta.
Propozicije:  Po propozicijama ASB-a i ASS-a. U višeboju se plasman određuje prema plasmanu takmičara. Prvi takmičar u disciplini dobija 1 bod, sledeći 2 boda i tako redom. Pobednik je takmičar sa najmanjim zbirom bodova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKVIRNA SATNICA TAKMIČENJA

9,30 -10,00         50 m AŠ C devojčice Skok u dalj AŠ C dečaci
10,00 -10,30      50 m AŠ C dečaci  Skok u dalj AŠ C devojčice Skok u vis ml. pionirkeSkok u vis st. pionirke

Skok u vis mlađe juniorke

10,30 -11,00    50 m AŠ B  devojčice  Skok u dalj AŠ B dečaci 200m AŠ C dečaci200m AŠ C devojčice
11,00 -11,30      50 m AŠ B  dečaci Skok u dalj AŠ B  devojčice Skok u vis ml. pioniriSkok u vis st. pioniri

Skok u vis mlađi juniori

11,30 -12,00       50m  AŠ A devojčice Skok u dalj AŠ A dečaci 200m AŠ B devojčice200m AŠ B dečaci
12,00 -12,30            50 m AŠ A  dečaci Skok u dalj AŠ A  devojčice
12,30 -13,00    60m mlađe pionirke60m starije pionirke

60m mlađe juniorke

Skok u dalj mlađi pioniriSkok u dalj stariji pioniri

Skok u dalj mlađi juniori

200m AŠ A devojčice200m AŠ A dečaci
13,00 -13,20 60m mlađi pioniri60m stariji pioniri

60m mlađi juniori

Skok u dalj mlađe pionirkeSkok u dalj starije pionirke

Skok u dalj mlađe juniorke

600m mlađe pionirke600m starije pionirke

600m mlađe juniorke

13,20 – 13,30 600m mlađi pioniri600m stariji pioniri

600m mlađi juniori

13:30 – 13:40 Mlađi pioniri-ke, stariji pioniri-ke, mlađi junior-ke1.000m sportsko hodanje